Právo a spotrebiteľ Rodinné právo

Dedičstvo záhrady a spoluvlastníctvo

Pýtali ste sa:

Zdedila som záhradu po otcovi. No neviem kde sa mám obrátiť. Ja vlastním väčšinovú časť, ale sú tam ešte štyria vlastníci, ktorí majú zanedbateľnú čiastku. Chcem stavať dom. Ďakujem za radu.

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Riešenia sú dve. Prvá možnosť je, že ostatných spoluvlastníkov oboznámite o svojom zámere stavať dom na predmetnom pozemku. O tejto skutočnosti rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Napriek tomu, že vlastníte väčšinu pozemku ako uvádzate, tak musia byť o Vašom zámere oboznámení aj ostatní spoluvlastníci, pretože majú možnosť zúčastniť sa na rozhodovaní o veci, ktorú spoluvlastnia. Upozorňujeme ale, že prehlasovaní menšinoví spoluvlastníci môžu v prípade dôležitej zmeny (čo stavba domu na pozemku je) žiadať, aby o tejto zmene rozhodol súd.

Ďalším praktickým problémom tohto spôsobu býva skutočnosť, že stavebný úrad Vám spravidla nevydá stavebné povolenie, ak nepreukážete, že máte súhlas všetkých spoluvlastníkov so zriadením stavby na danom pozemku.

Druhým a z nášho pohľadu lepším spôsobom je zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo k pozemku. Vyžaduje sa písomná dohoda všetkých spoluvlastníkov, v ktorej si dohodnete spôsob vyporiadania – napr. že sa pozemok rozdelí na viac častí a každý spoluvlastník nadobudne výlučné právo k určitej časti pozemku, alebo sa dohodnete, že celý pozemok bude Vašim výlučným vlastníctvom a ostatných spoluvlastníkov vyplatíte a pod. Ak sa na zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva nedohodnete, tak je potrebné podať návrh na súd a ten Vaše spoluvlastníctvo zruší a vyporiada.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy