Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

Kedy začať vybavovať dôchodok?

Pýtali ste sa:

V článku čítam, že starobný dôchodok mám vybavovať čím skôr. Dôchodkovy vek dosiahnem 26. 4., ale pracovníčka sociálnej poisťovne mi odpísala, že ešte nemám žiadať o dôchodok. Tak ako je to teda správne?

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

O starobný dôchodok je možné požiadať dňom dovŕšenia dôchodkového veku. S vybavovaním dôchodku odporúčame začať najskôr mesiac pred dovŕšením dôchodkového veku, nie skôr. V súčasnej krízovej situácii je potrebné o spísanie žiadosti o dôchodok požiadať niektorým z uvedených spôsobov:

  1. elektronicky cez webovú stránku Sociálnej poisťovne v časti Rezervačný systém, ktorý žiadateľa krok po kroku celým procesom požiadania o zvolenú dôchodkovú dávku postupne prevedie až po elektronickú rezerváciu spísania žiadosti o dôchodok; alebo
  2. vyplnením tlačiva na webovej stránke Sociálnej poisťovne Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok, ktoré žiadateľ zašle cez e-schránku, e-mailom alebo poštou na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (podľa svojho trvalého pobytu): Kontakty – pobočky; alebo
  3. vyplnením tlačiva Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok, ktoré žiadateľ vhodí do schránky v priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne v jej obmedzených úradných hodinách (pozri Covid semafor na webovej stránke Sociálnej poisťovne).

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu