Práca, dávky, dôchodok Dávky

Nárok na pandemický rodičovský príspevok

Pýtali ste sa:

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či mám nárok na pandemický rodičovský, keď mi končil 27.7.2020. Pracujem len na dohodu, nakoľko som sa nestihla zamestnať pre pandémiu a malá mi nastupovala do škôlky až septembri. A teraz je doma pre zatvorenie škôlky. Mám ja vôbec nárok na niečo?

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

Ak zákonný nárok na rodičovský príspevok zanikol dňa 20.7.2020 dovŕšením troch rokov veku dieťaťa, nárok na pandemický rodičovský príspevok sa posudzoval od nasledujúceho kalendárneho mesiaca po zákonnom zániku nároku.

Ak rodič, poberateľ rodičovského príspevku, od 1.8.2020 vykonával zárobkovú činnosť na základe dohody o vykonaní práce alebo na základe dohody o pracovnej činnosti, v zmysle nariadenia vlády SR č. 102/2020 Z. z., mal rodič príjem a nemal nárok na COVID rodičovský príspevok. Na základe toho, že mu od 1.8.2020 nevznikol nárok na výplatu COVID rodičovského príspevku, nárok už v priebehu pretrvávajúceho mimoriadneho stavu nevzniká.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu