Práca, dávky, dôchodok Práca

Odstupné po ukončení pracovného pomeru

Pýtali ste sa:

Čoskoro mám 66 rokov, som pracujúci dôchodca. Mám nárok po ukončení pracovného pomeru podľa zákona na odstupné?

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny

Nárok na odstupné vzniká zamestnancovi v prípade, ak s ním ukončí pracovný pomer zamestnávateľ. Pri skončení pracovného pomeru patrí odstupné zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce alebo sa zamestnanec stane nadbytočný, alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Zamestnancovi patrí v takomto prípade odstupné aj pri skončení pracovného pomeru dohodou.

Doplnenie:
V novele Zákonníka práce parlament schválil doplnenie nového výpovedného dôvodu s cieľom podporiť zamestnávanie absolventov stredných i vysokých škôl a obnoviť medzigeneračnú výmenu zamestnancov.

Zamestnávateľ bude môcť dať od budúceho roka výpoveď zamestnancovi, ktorý dovŕšil 65 rokov a zároveň dovŕšil vek určený na nárok na starobný dôchodok. Obe podmienky musia byť splnené súčasne. Zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ takto skončí pracovný pomer, bude mať nárok aj na odstupné.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy