Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

Vdovský dôhcodok a deti

Pýtali ste sa:

Keď dcéra doštudovala, v 2011 zanikol mi vdovský, ale som nezamestnaná a vychovala som len jedno dieťa. Som sama a nemám z čoho žiť. Prečo je podmienka dve deti, aby mi vrátili vdovské, keď som stále vdova?

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Neuvádzate, kedy Vám bol vdovský dôchodok priznaný. Odpovedáme preto podľa platných právnych predpisov účinných od 1. 1. 2004.

V roku 2011 Vám zanikol nárok na výplatu vdovského dôchodku, nie na vdovský dôchodok.

Ak zanikne nárok na výplatu vdovského dôchodku, po čase môže opäť vzniknúť nárok na výplatu vdovského dôchodku a to vtedy, keď je splnená niektorá z uvedených podmienok: vdova sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, vychovala aspoň tri deti, dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti, dovŕšila dôchodkový vek.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu