Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

Invalid a onkologický pacient: Nárok na dôchodok

Pýtali ste sa:

Mám 65 rokov 16. mája. Som ťažký invalid a okologický pacient. Tri roky som robil v cudzine a 5 rokov na Slovensku. Mám nárok na dôchodok, alebo nejakú pomoc?
Nikolas

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

V otázke nie sú uvedené dostatočné informácie k presnej a úplnej odpovedi. Ako 65 ročný môžete mať nárok na starobný dôchodok. Pre nárok na starobný dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky je však potrebné splniť naraz dve podmienky – dovŕšiť dôchodkový vek a získať aspoň 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Pre nárok na dôchodok je možné zhodnotiť aj doby poistenia získané v cudzine (v štátoch európskej únie alebo v tzv. zmluvných štátoch), avšak úhrnom musíte získať aspoň 15 rokov poistenia. Prostredníctvom Sociálnej poisťovne je možné požiadať aj o dôchodok z cudziny. Sociálna poisťovňa uplatní nárok na dôchodok v cudzine. Príslušná inštitúcia sociálneho poistenia posúdi nárok na dôchodok podľa vlastných právnych predpisov.

Vo veci sociálnej výpomoci odporúčame obrátiť sa na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu