Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

Mám požiadať o minimálny dôchodok?

Pýtali ste sa:

Mám požiadať o minimálny dôchodok?

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Nie, o zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok nie je potrebné žiadať. O nároku Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti – bez osobitnej žiadosti. Sociálna poisťovňa bude vychádzať zo svojich evidovaných údajov a z údajov preukázanými poberateľmi dôchodkov. Poberatelia budú pritom preukazovať predovšetkým údaje o období dôchodkového poistenia získaného v cudzine a sume dôchodkov vyplácaných z cudziny, a to prostredníctvom písomných oznámení.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu