Právo a spotrebiteľ Rodinné právo

Dedenie bytu pri nezosobášenom páre

Pýtali ste sa:

Dobrý deň,
s priateľom spolu žijeme už 22 rokov.

Ja mám 37, on 50. Nie sme zosobášení. Má jediného dospelého syna, ktorý už vlastní viacero nehnuteľností po svojich starých rodičoch. Bývame v byte, ktorého vlastníkom je priateľ. Chcem sa opýtať, ako treba postupovať, ak mám po jeho smrti tento byt zdediť výlučne ja.

Vopred ďakujem za odpoveď.

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Ak má Váš priateľ záujem odkázať Vám konkrétny majetok po smrti, je potrebné spísať závet. Túto službu poskytuje notár, ktorý dohliadne aj na to, aby závet spĺňal všetky potrebné náležitosti.

Plnoletý syn je však neopomenuteľným dedičom. Aj v prípade, že Váš priateľ spíše závet, jeho syn bude musieť dostať polovicu z toho, čo by mu inak patrilo, keby závet nebol spísaný. To znamená, že ako jediný zákonný dedič bude mať nárok na polovicu majetku poručiteľa – Vášho priateľa. Toto zákonné pravidlo sa nedá vylúčiť.

Ak má Váš priateľ väčší majetok, ktorý by sa hodnotou vyrovnal hodnote bytu, ktorý máte zdediť, teoreticky by Vám mohol pripadnúť celý byt. Ak by ste uzavreli manželstvo, dedili by ste spolu so synom na polovicu, čo by v prípade závetu zmenšilo jeho podiel z celkového majetku poručiteľa na jednu štvrtinu. Inak prichádza do úvahy len to, že nadobudnete vlastníctvo bytu ešte pred smrťou priateľa, či už kúpnou alebo darovacou zmluvou.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy