Práca, dávky, dôchodok Dávky

Opatrovateľský príspevok na žiaka

Pýtali ste sa:

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, syn dovŕšil šesť rokov, je TZP, môžem si uplatniť opatrovateľský príspevok alebo osobnú asistenciu aj napriek tomu, že v septembri musí nastúpiť do školy?

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

Samotná skutočnosť, že syn čitateľky nastúpi v septembri do školy, nemá na priznanie peňažného príspevku na opatrovanie alebo peňažného príspevku na osobnú asistenciu žiaden vplyv, ak školu bude navštevovať denne alebo formou individuálneho vzdelávania.

Jednou zo zákonných podmienok na účely priznania peňažného príspevku na opatrovanie je splnenie účelu a rozsahu opatrovania; táto podmienka sa považuje za splnenú, ak osoba vykonávajúca opatrovanie každodenne zabezpečuje opatrovanej osobe potrebnú pomoc a starostlivosť a v rozsahu na ktorý je podľa komplexného posudku odkázaná. V zmysle zákona sa rozsah opatrovania považuje za splnený aj vtedy, ak fyzická osoba s ŤZP navštevuje školu a fyzická osoba opatruje fyzickú osobu s ŤZP po jej návrate zo školy.

V prípade peňažného príspevku na osobnú asistenciu, skutočnosť že fyzická osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu navštevuje školu má vplyv na určenie rozsahu hodín osobnej asistencie, pretože v zmysle zákona do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých fyzická osoba s ŤZP navštevuje školu s výnimkou vysokej školy.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy