Práca, dávky, dôchodok Dávky

Opatrovateľský príspevok na susedu

Pýtali ste sa:

Som invalidný dôchodkyňa na 45 percent, žiadala som opatrovateľský na susedu, mala 81 rokov, prečo mi odmietli?

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

Bez uvedenia konkrétnych údajov o žiadateľke a opatrovanej osobe nie je možné na danú otázku odpovedať. Dôvody nepriznania peňažného príspevku na opatrovanie sú uvedené v rozhodnutí vydanom príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa doručuje žiadateľovi o tento príspevok, teda čitateľke, ktorá je v tomto konaní jediným účastníkom konania. V prípade, že si čitateľka nevyzdvihla rozhodnutie v odbernej lehote na pošte, odporúčame jej obrátiť sa na príslušný úrad, ktorý jej dôvody zamietnutia žiadosti určite vysvetlí.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy