Právo a spotrebiteľ Rodinné právo

Dodatočné dedičské konanie a vydržanie pozemku

Pýtali ste sa:

V roku 2005 som kúpil dom so záhradou. Na 1/3 záhrady sa nachádzala zahumienka. Keď som to začal riešiť zistil som, že sa jedná o pozemok, ktorý patril prarodičom a spravuje ho Slovenský pozemkový fond. Žiadosť o dodatočné dedičské konanie som povedal na Okresný súd Trnava a ten to pridelil notárkam do Hlohovca. Zvlášť po prababke a zvlášť po pradedkovi. Celkom bude potrebné predvolať cca 70 dedičov. Mnohí majú 80 a viac rokov. Je možné, aby počas riešenia dedičstva požiadal niekto iný o vydržanie vlastníctva pozemku. Mám aj inú možnosť získať vlastníctvo pozemku po prarodičoch, ktorý užívam.

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Jednou z podmienok vydržania je držba pozemku. Keď teda pozemok užívate (držíte) Vy a nikto iný, neprichádza do úvahy, aby ho niekto vydržal, kým prebieha dedičské konanie. Ak sú ako vlastníci stále evidovaní Vaši zosnulí prarodičia, musí prebehnúť dedičské konanie, než nadobudnete vlastnícke právo k pozemku. V rámci dedičského konania sa môžete dohodnúť s ostatnými dedičmi, že práva k pozemku vysporiadate, resp. vyplatíte ich podiel a stanete sa výlučným vlastníkom pozemku, inak prichádza do úvahy aj podielové spoluvlastníctvo. Je však možné, že pozemok ste už sám vydržali, ak ste ho kúpili a užívate ho od roku 2005. Odporúčame Vám kontaktovať advokáta, ktorý podmienky vydržania posúdi.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy