Právo a spotrebiteľ Rodinné právo

Rozdelenie majetku medzi súrodencov

Pýtali ste sa:

Rodičia mi chcú darovať nehnuteľnosť (dom) a sestre polia, lúky, les a dve garáže. Zdá sa mi to nespravodlivé. Sestra súhlasí, ja nie. Môžem sa nejako brániť? Mám vôbec na výber, ak sa tak rodičia rozhodli a rozhodnutie nechcú zmeniť? Navyše na sestru už pozemky a garáže prepísali, a to bez môjho vedomia. Aké mám možnosti? Ďakujem

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Konanie rodičov bolo plne v súlade s platným právnym poriadkom a tento prevod majetku nemožno v zásade nijako spochybniť. To platí samozrejme len vtedy, pokiaľ boli Vaši rodičia v čase prevodu dotknutého majetku na takýto právny úkon spôsobilí (a teda napríklad netrpeli nejakou závažnou duševnou poruchou).

Vami popisované darovanie značnej časti majetku výhradne Vašej sestre však môže byť zohľadnené v prípadnom dedičskom konaní, ktorého predmetom bude majetok patriaci Vaším rodičom ku dňu ich smrti. Zjednodušene povedané, vďaka predošlým darom od rodičov môže byť Vašej sestre v budúcom dedičskom konaní priznaná menšia časť dedičstva po rodičoch, než je tá časť, na ktorú by mala na základe zákona nárok v prípade, že by jej rodičia ešte za ich života nedarovali Vami popísané (hodnotné) nehnuteľnosti. Inými slovami, hodnota jej dedičského podielu sa v budúcom dedičskom konaní zníži o hodnotu darovaných nehnuteľností.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy