Právo a spotrebiteľ Rodinné právo

Darovacia zmluva s podmienkami

Pýtali ste sa:

Uvažujem byť darovať vnukovi, hoci mám aj deti. Môžem k darovacej zmluve napísať aj nejake podmienky, asi potvrdené notárom. Je možné, ak by podmienky nedodržal, darovaciu zmluvu zrušiť?

Ďakujem za info.

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Byt môžete darovať svojmu vnukovi aj napriek tomu, že máte aj deti. Darovanie nehnuteľnosti sa uskutočňuje prostredníctvom písomnej darovacej zmluvy a následne je potrebné podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Dôležitou požiadavkou je, že darovacia zmluva je bezodplatná – to znamená, že vnukovi v nej nemôžete ukladať žiadne povinnosti ani podmienky, ktoré musí dodržať, inak by bola zmluva neplatná.

Jediná možnosť zrušenia platnej darovacej zmluvy by bola, ak by sa k Vám alebo k členom Vašej rodiny vnuk správal tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Bežnou praxou je, že ak chce darca podarovať byt niekomu z rodiny, ale má záujem v byte zostať žiť, v darovacej zmluve je možné zriadiť vecné bremeno na nehnuteľnosť – právo doživotného užívania. Takýto postup je právom dovolený a dal by Vám možnosť v byte bývať, aj keď jeho vlastníkom už bude Vás vnuk.

Darovaciu zmluvu so zriadením vecného bremena je potrebné podpísať u notára a osvedčiť podpisy Vás aj Vášho vnuka.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy