Práca, dávky, dôchodok Dávky

Nárok na pomoc pre nezamestnanú

Pýtali ste sa:

Čo mám robiť, som nezamestnaná už 1 rok prácu si neviem nájsť a som vdova, mám 52 rokov, čo mám robiť, nemám nárok na nejakú pomoc?

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

Pokiaľ príjem čitateľky nedosahuje životné minimum a nevie, nemôže si prácou, majetkom a uplatnením nárokov zabezpečiť alebo zvýšiť príjem, je možné takejto fyzickej osobe poskytnúť pomoc v hmotnej núdzi za splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

Pomoc v hmotnej núdzi sa neposkytuje do súm životného minima, ale určuje sa v zmysle § 15 ods. 1 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Životné minimum je spoločensky uznávaná minimálna hranica fyzickej osoby, resp. domácnosti, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Porovnanie príjmu občana /domácnosti, ktorá sa so žiadateľom posudzuje/ so sumou životného minima slúži len na posúdenie statusu občana, či je, alebo nie je v hmotnej núdzi.

Hmotná núdza sa zisťuje posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov. Čo sa týka uplatnenia zákonných nárokov, pokiaľ je čitateľka vdovou, jedným z jej zákonných nárokov je vdovský dôchodok. Pokiaľ má priznaný vdovský dôchodok /a ak nemá, musí si ho uplatniť / výška vdovského dôchodku sa započíta do príjmu, a to vo výške 75%.

V zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi nárok je možné požiadať aj o jednorazovú dávku. Túto dávku poskytuje obec/mestská časť a formu poskytnutia jednorazovej dávky určuje obec/mestská časť a táto môže byť poskytnutá nie len peňažnou, ale aj vecnou formou.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy