Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

Zvýši mi práca invalidný dôchodok?

Pýtali ste sa:

Som poberateľom invalidného dôchodku. Môžem popri poberaní invalidného dôchodku pracovať a po ukončení zamestnania požiadať Sociálnu poisťovňu o zvýšenie invalidného dôchodku za obdobie výkonu zamestnania počas poberania invalidného dôchodku?

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Poberateľ invalidného dôchodku môže popri poberaní tohto dôchodku pracovať, ak mu to jeho zdravotný stav dovoľuje. Invalidný dôchodok však nie je možné zvýšiť za obdobie povinného dôchodkového poistenia počas poberania tohto dôchodku.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu