Práca, dávky, dôchodok Dávky

Matka ako osobná asistentka

Pýtali ste sa:

Mám zrakovo postihnutú dcéru. Mám nárok ako matka na osobnú asistenku, alebo len iná osoba?

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

Príspevok na osobnú asistenciu sa môže poskytnúť v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. len fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, nie rodičovi. Samotné zdravotné postihnutie nezakladá automaticky nárok na niektorý z peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Z otázky nie je jasné do akej miery má dieťa poškodený zrak, koľko má dieťa rokov a pod.

Vo všeobecnosti, peňažný príspevok na osobnú asistenciu nie je možné poskytovať dieťaťu od 6 rokov veku do dosiahnutia plnoletosti, ak osobnú asistenciu vykonávajú rodičia dieťaťa.

V rámci peňažného príspevku na osobnú asistenciu, môže osobnú asistenciu v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 vykonávať aj rodič, a to najviac desať hodín denne a na všetky druhy činností zo zákonom ustanoveného zoznamu činností. Ostatné zákonne podmienky ostávajú naďalej zachované, napr. povinnosť predložiť zmluvu o výkone osobnej asistencie, výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie, potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy