Právo a spotrebiteľ Spotrebiteľ

Úradné skúšky výťahov a ich ceny

Pýtali ste sa:

Dobrý deň,
Chcem sa informovať, či existuje niekde aspoň orientačný cenník za vykonanie Úradných skúšok výťahov, ktorý je stanovený zákonom 508/2009 1× za 6 rokov, respektíve odbornej skúšky 1× za3 roky, či odbornej prehliadky 1×za 3 mesiace.

V §13 odst. 2 zákona 508/2009 sa hovorí, že Úradná nahrádza Odbornú skúšku(1× za3 roky) i Odbornú prehliadku (1× za 3 mesiace).

V poslednom vyúčtovaní bola fakturovaná v jednom mesiaci ako Úradná skúška, tak následne i Odborná prehliadka.

Odôvodnenie bolo, že revízny technik sa tiež podieľal na vykonaní Úradnej skúšky a svoju prácu si faktúroval ako Odbornú prehliadku zvlášť. Že to nieje v súlade s §13, ods. 2 mi je jasné.

Ako si ja ako kontaktná osoba (domovník) môžem overiť, že obyvateľom to nebolo fakturované naviac? Na základe čoho si Revízny technik, či Technická inšpekcia stanovuje výšku poplatkov za svoju činnosť?

Čo potrebujem pre objektívnosť je, dostať sa do obrazu, či aj zo strany tých, ktorí zo zákona vykonávajú opravu či údržbu sú tieto činnosti účtované čo do výšky oprávnene. Žiaľ k tomuto som sa v žiadnom výklade zákona nedopátral a k tomuto smeruje aj moja otázka na Vás. Som toho názoru, že ak majú zo zákona obyvatelia za niečo platiť,tak by aj malo byť minimálne vo výklade stanovené koľko za akú činnosť, aby o tom nemohli rozhodovať svojvoľne tretie osoby, či osoby, ktoré sa na tvorbe fondu, z ktorého je táto činnosť platená, nepodieľajú.
Za odpoveď vopred ďakujem.
Ing. Palkovič Ján

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

V súčasnosti neexistuje právnymi predpismi stanovený cenník za jednotlivé skúšky.

Každá spoločnosť si tak vopred určuje cenník, ktorý zvyčajne zverejňuje na stránke alebo poskytuje na požiadanie.

Skúšali sme orientačne zistiť cenu za každú z kategórií skúšok / prehliadok a dostali sme nasledovnú odpoveď:
Odborná prehliadka: 120 EUR
Odborná skúška: 250 EUR
Úradná skúška: 350 EUR
(ceny sú odhadované)

Spoločnosti odbornú skúšku neúčtujú pri vykonaní úradnej skúšky.

Pri nasledujúcom výbere revízneho technika Vám odporúčame osloviť viacero spoločností, aby sa zabezpečilo hospodárne vynakladanie zdrojov.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy