Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

Dôchodok a starostlivosť o dieťa až do 6 rokov

Pýtali ste sa:

Dobrý deň, Manželka narodená 23.02.1960 vycho­vala tri deti. Pri treťom dieťati narodenom 25.11.1999 bola doma do 25.11.2004 ako osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov (zdravé dieťa). Pri žiadosti o dôchodok na sociálnej poisťovni chcú od nej potvrdenie za tri roky po riadnej materskej. Nevieme, aké potvrdenie, veď v tom období to umožňoval zákon a odvody v tom období platil štát.

To by mali asi na SP vedieť alebo ako to máme zdokladovať ? Prosíme o radu.
Ďakujem za odpoveď.

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Otázka neobsahuje dostatočné informácie k zodpovednému vyjadreniu sa k danej veci. Sociálna poisťovňa pri výkone svojej činnosti postupuje výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi v čase rozhodovania. Nová právna legislatíva umožňuje fyzickej osobe, ktorá pred 1. januárom 2018 sa starala o dieťa do 6 rokov veku započítať toto obdobie do obdobia dôchodkového poistenia aj vtedy, ak nepodala prihlášku na dôchodkové poistenie alebo prihlášku na dôchodkové poistenie podala oneskorene. O zhodnotenie chýbajúcej doby je potrebné požiadať a v období trvania starostlivosti od 1. januára 2004 do 31. júla 2006 sa starostlivosť o dieťa do šiestich rokov jeho veku, po splnení podmienok osobnej a celodennej starostlivosti preukazuje čestným vyhlásením, ktoré musí obsahovať všetky formálne a obsahové náležitosti potrebné na preukázanie rozhodných skutočností a rodným listom dieťaťa. Odporúčam obrátiť sa na miestne príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, kde budú poskytnuté potrebné informácie.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu