Právo a spotrebiteľ Občianske právo

Odklad splátky u exekútora

Pýtali ste sa:

Dobrý deň, chcem sa spýtať dá sa požiadať o odklad splátky konkrétne o jeden mesiac exekútora? Potrebujem si pomôcť zaplatiť aj inú splátku a nevychadza mi to. Ide iba o jeden mesiac. Ďakujem.

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Ak už máte exekútorom povolené uhrádzanie dlžnej sumy prostredníctvom splátkového kalendára, jednotlivé splátky musíte uhrádzať vo výške a v čase, ktorý je v ňom určený. Uhradenie splátky v nižšej sume ako určuje splátkový kalendár má za následok to, že nastáva stav pred odsúhlasením splátkového kalendára a exekútor pokračuje v exekúcií Vášho majetku.

Ak by ste teraz (po povolení odkladu splátok) požiadali o odklad exekúcie, tak by Vám exekútor nevyhovel – na takúto žiadosť by neprihliadal. Upozorňujeme však, že v každej exekúcií je potrebné posúdiť konkrétne podmienky danej situácie, preto Vám odporúčame obrátiť sa na Vášho exekútora, ktorý posúdi špecifiká Vášho prípadu.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy