Právo a spotrebiteľ Občianske právo

Prístup k vlastnému pozemku

Pýtali ste sa:

Dobrý deň. Mám pozemok a sused odkúpil vedľajší pozemok, ktorý slúžil ako prístupový chodník na môj pozemok. Teraz nemám žiaden prístup k pozemku. Dohoda žiadna, takže ako mám postupovať, aby som mohla chodiť na pozemok?

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Ak vlastníte pozemok, na ktorom sa nenachádza stavba, tak možností sú nasledovné:

uzavretie zmluvy s vlastníkom susedného pozemku o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez susedný pozemok – vecné bremeno je potrebné zapísať do katastra nehnuteľností s tým, že k zápisu potrebujete geometrický plán, kde by bola vyčlenená časť pozemku, cez ktorú môžete prechádzať,

odkúpite od suseda časť pozemku, cez ktorú potrebujete prechádzať k svojmu pozemku,

uzavriete so susedom nájomnú zmluvu, kde sa vyčlení časť susedného pozemku na účel prechodu a prejazdu.

Ak vlastníte pozemok, na ktorom sa nachádza stavba, tak okrem vyššie uvedených možností, môžete podať na súd žalobu na zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu po príjazdovej ceste. Na úspešnosť tejto žaloby je však potrebné, aby prístup k stavbe nebolo možné zabezpečiť inak (napr. neviete sa k stavbe dostať cez iný pozemok).

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy