Zdravie Orgány

Čo znamenajú výsledky steru z krčka maternice?

Pýtali ste sa:

Bola som na preventívnom vyšetrení u svojej gynekologičky a robili mi aj ster z krčka maternice. Ja však stále nerozumiem, ako sa hodnotia tie výsledky, lebo moja 58-ročná mama sa ma pýtala, či som v rámci cytologického hodnotenia vyšla ako ,,jednotka“, ,,dvojka“ a podobne. Prosím, môžete mi to vysvetliť?

MUDr. Stela Muránska odpovedá MUDr. Stela Muránska

Cytológia je hlavnou skríningovou metódou, ktorá hodnotí kvalitu buniek z povrchu krčka maternice v nátere. Odhaľuje nepravidelnosť buniek, ktorá ukazuje na prednádorovú alebo nádorovú premenu. Cytologický ster hodnotí cytológ v mikroskopickom obraze.

Od roku 1954 sa používala stupnica podľa Papanicolaoua (PAP test). Toto rozdelenie, aké spomínate aj vy, bolo zamietnuté ako nedostatočné. Preto sa už vo svete používa iba málo. Od roku 1978 sa používa klasifikácia CIN (skratka od slov cervikálna intraepiteliárna neoplázia).

CIN delíme na tri stupne:

  • CIN I – ľahká dysplázia, ochorenie krčka maternice s nízkym rizikom pre vznik rakoviny krčka maternice, ľahké prednádorové zmeny
  • CIN II-III stredne ťažká, ťažká dysplázia, ochorenie krčka maternice s vyšším rizikom pre vznik rakoviny krčka maternice, ťažké prednádorové zmeny

Snaha o presnejšie interpretáciu a vytvorenie jednotného formátu pre cytopatologické správy viedla k prijatiu takzvaného Bethesda systému z roku 2001. Cieľom je vyjadriť informácie štandardizovanou terminológiou. Bethesda systém hodnotí bunkové zmeny dlaždicového a žľazového epitelu, hodnotí kvalitu náteru, popisuje infekciu a hormonálny stav.

  • ASC-US – je atypia povrchových buniek (často zápal).
  • ASC-H, AGC-NEO – atypia, ale nemožno vylúčiť ťažké ochorenie krčka maternice, nutné podrobné vyšetrenie.
  • LG-SIL – nižší stupeň bunkových zmien (CIN I).
  • HG-SIL – vyšší stupeň bunkových zmien povrchovej sliznice (CIN I, II).
  • CIS – carcinoma in situ – abnormálne zmeny buniek vysokého stupňa.
  • AGC-NOS – atypia žľazových buniek, bez podozrenia.
  • AIS – adenokarcinom in situ – rakovina buniek v kanáli krčka maternice.
  • Adenokarcinóm – karcinóm žľazových buniek.

Pri nejasnom cytologickom náleze, alebo pri pozitívnom (podozrivom) cytologickom náleze sa odporúča kolposkopia. Kolposkopia je vyšetrenie krčka maternice s pomocou špeciálneho prístroja, ktorý je podobný mikroskopu. Pri pozitívnom cytologickom a kolposkopickom vyšetrení sa môže odobrať vzorka tkaniva na histológiu (tzv. biopsiu). Výsledok histológie spolu s výsledkami z cytológie určujú ďalší liečebný postup u pacientky.

PAP vs Bethesda
     
Triedy PAP (podľa Papanicolaoua) Popis Bethesda 2001
I. Normálny nález Normálny nález a jeho varianty
II. Reaktívne zmeny Reaktívne zmeny
  Atypie ASC, AGC
  Koilocytóza Dysplázia dlaždicovitého epitelu nízkého stupňa LSIL
III. CIN I Mierna dysplázia LSIL
III. CIN II Stredne závažná dysplázia Dysplázia dlaždicovitého epitelu vysokého stupňa HSIL
III. CIN III Ťažká dysplázia HSIL
IV. Ca in situ (vrátane podozrenia) HSIL – nemožno vylúčiť inváziu
V. Invazívny karcinóm Mikroinvazívny karcinóm (invázia do 3mm) a Invazívny karcinóm (invázia nad 3mm)

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy