Práca, dávky, dôchodok Dávky

Štipendium a dávky v hmotnej núdzi

Pýtali ste sa:

Dobrý deň, dcéra požiadala na vysokej škole o sociálne štipendium a chcem vedieť či sa do príjmu na výpočet štipendia rátajú dávky v hmotnej núdzi za minulý kalendárny rok? Ďakujem

Redakcia Pravdy odpovedá Redakcia Pravdy

Podrobnosti priznávania sociálneho štipendia upravuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov. Podľa uvedenej vyhlášky sa na účely sociálneho štipendia vo väčšine prípadov zohľadňuje príjem študenta a spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok.

Z uvedenej otázky nie sú zrejme podrobnejšie informácie týkajúce sa študenta a spoločne posudzovaných osôb, bez ktorých nie je možné uviesť, či sa má v danom prípade zohľadniť príjem za predchádzajúci kalendárny rok, avšak konkrétne v zmysle položenej otázky sa vyplatená hmotná núdza za predchádzajúci kalendárny rok na účely priznania sociálneho štipendia zohľadňuje.

Ohľadne otázok vo veci priznania sociálneho štipendia je možné sa obrátiť aj na príslušné študijné oddelenie.

Odpovedal odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy