Právo a spotrebiteľ Občianske právo

Predaj pozemku, ktorý bol v prenájme

Pýtali ste sa:

Dobrý deň. V roku 2016 sme nadobudli do prenájmu cirkevný pozemok. Medzi nami a starostom vznikla ústna dohoda. V ďalšom volebnom období došlo k výmene starostov. Päť rokov sme to zveľaďovali: zhotovenie vstupného oplotenia, brána, vykopanie nádrže na zachytávanie vody z chatky, výsadba stromov, kríkov, viniča, okrasné kvety. Výsadba zeleniny ovocia, to si nový majiteľ nechal. V tomto roku sa zistilo že pozemok patrí obci, poslanci schválili pozemok novému majiteľovi. Zaplatil nám za novu chatku a všetko čo sme vybudovali aj osobné veci nám nezaplatil. Týmto činom obecného zastupiteľstva nám vznikla finančná škoda. Ďakujem za odpoveď.

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Vychádzame z toho, že starosta bol oprávnený prenajať Vám pozemok, ktorý mala pôvodne vlastniť cirkev. Riešenie, ako vo Vašom prípade postupovať, záleží od obsahu nájomnej zmluvy a keďže uvádzate, že ste mali zmluvu uzatvorenú ústnu, tak aj od toho, čo všetko z obsahu ústne uzavretej zmluvy by ste vedeli preukázať. Ak zhotovenie oplotenia, brány, vykopanie nádrže a výsadba rastlín nepatrilo k bežnému užívaniu pozemku, na ktorý Vám bol v zmysle zmluvy určený, tak uvedené činnosti možno považovať za zmenu pozemku. V takom prípade je rozdiel, či ste dané činnosti uskutočnili:

so súhlasom prenajímateľa, ktorý zároveň súhlasil, že Vám náklady za ne uhradí – máte na nárok na náhradu nákladov,
so súhlasom prenajímateľa, ktorý sa ale nezaviazal uhradiť Vám náklady – máte nárok na zaplatenie toho, o čo sa v dôsledku Vašich zmien zvýšila hodnota pozemku, teda nie priamo na náklady, ktoré ste reálne vynaložili,
bez súhlasu prenajímateľa – nemáte nárok na náhradu nákladov a ste povinný pozemok uviesť na Vaše náklady do stavu, keď Vám bol prenajímaný.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy