Právo a spotrebiteľ Rodinné právo

Spoločný dom a dedičské konanie

Pýtali ste sa:

Brat mi zomrel 5. 11. 2021. A mali sme spoločný dom a nás stále nevolali na dedičské konanie. Neviete mi poradiť? Ďakujem

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

O smrti Vášho brata vydá matričný úrad úmrtný list. Následne je v rukách matriky, aby úmrtie oznámila príslušnému súdu, ktorý začne konanie o dedičstve. Ak súd stále konanie nezačal, môžete sa informovať na matrike, či úmrtie oznámila súdu alebo ako potenciálny dedič podať na súde návrh na začatie dedičského konania. Prichádza do úvahy aj možnosť, že nie ste dedičom svojho brata napriek tomu, že ste boli spoluvlastníkmi jednej nehnuteľnosti. Postavenie dediča sa odvíja od príbuzenského vzťahu, nie od majetkových vzťahov. Pred súrodencami má v dedičskom konaní prednosť manžel/manželka a deti zosnulého. Ak Váš brat nemal deti, dedí jeho manželka a rodičia alebo tí, ktorí s ním žili najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti. Až následne prichádza do úvahy dedenie súrodencov. Odporúčame preveriť, či a ktorý notár vykonáva dedičské konanie a informovať sa o okruhu dedičov.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy