Právo a spotrebiteľ Rodinné právo

Darovaný byt a dedičstvo

Pýtali ste sa:

Matka darovala byt v osobnom vlastníctve jednej vnučke, aj keď má tri deti. Iný majetok nevlastní. Znamená to, že v prípade smrti matky už nemáme nárok na dedičstvo?

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Ak Vaša matka vykonala právny úkon v podobe darovacej zmluvy počas jej života z vlastnej vôle a jedná sa o platný právny úkon, tento byt už nebude patriť do dedičstva. Na byt Vám po jej smrti nevznikne nárok, pretože dedičmi sa stávate až po smrti poručiteľa a dedí sa iba zostávajúci majetok zomrelej. Keďže Vaša matka darovala celý majetok v podobe bytu vnučke, nie je čo dediť. Ak by bol byt darovaný jednému z dedičov, t. j. manželovi alebo deťom, započítaval by sa do dedičstva. Keďže ale vnučka nededí po Vašej matke, byt darovaný za života sa do dedičstva započítavať nebude.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy