Právo a spotrebiteľ Občianske právo

Súhlas na výrub ovocných stromov

Pýtali ste sa:

Na mojom pozemku v intraviláne potrebujem urobiť obnovu produkčných ovocných drevín. Pozemok je v katastri evidovaný ako záhrada. Na miestnom úrade mi povedali, ze nemôžem uplatniť pod+a zákona c.543/2002 Z.z. Paragrafu 47 odsek 4 pismeno b).

Viacerí ľudia mi ale na facebooku potvrdili, ze výrub môžem urobiť podľa hore spomenutého písmena paragrafu 47.

Viete mi prosím poradiť či sa dá uplatniť toto písmeno pri všetkých ovocných stromoch, bez rozdielu obvodu kmeňa?

Vopred ďakujem

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Z Vašej otázky predpokladáme, že sa pýtate na to, že či je potrebný súhlas na výrub ovocných drevín. Podľa uvedeného ustanovenia §47 odseku 4 písmena b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nie je potrebný súhlas na výrub dreviny od príslušného orgánu ochrany prírody, nakoľko toto ustanovenie jasne uvádza, že súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín. Je tu ale podmienka toho, že súhlas na výrub týchto drevín sa nevyžaduje, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu. Zákon v tomto ustanovení taktiež nevymedzuje ani to, o aké ovocné dreviny sa jedná. Vzhľadom na vyššie uvedené sa tak súhlas na výrub ovocných drevín nebude vzťahovať na žiadnu ovocnú drevinu.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy