Právo a spotrebiteľ Rodinné právo

Darovacia zmluva na dom a hypotéka

Pýtali ste sa:

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Ako mám postupovať, ak chcem spísať darovaciu zmluvu na dom a pozemok na svojho syna ak je na dome ťarcha v podobe hypotéky, ktorú sme vzali s manželkou pre tohto syna a ktorú uhrádza tento syn, ďakujem.

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Ak sa rozhodnete bezodplatne darovať Váš dom a pozemok prostredníctvom darovacej zmluvy, musí spĺňať zákonom dané náležitosti. Zásadnou podmienkou platnej darovacej zmluvy je, že musí byť písomná a podpis prevádzajúcich, teda Vás a manželky, musí byť overený. V darovacej zmluve musia byť presne označené zmluvné strany , t. j. darca a obdarovaný, spolu s ich osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt a údaj o štátnej príslušnosti.

Tiež je potrebné presne špecifikovať nehnuteľnosť, ktorá má byť darovaná. Ide o tieto údaje: katastrálne územie, parcelného číslo pozemku, parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druhu pozemku a výmera pozemku, súpisné číslo stavby a parcelné číslo pozemku, na ktorom je stavba postavená, údaj o vlastníctve nehnuteľnosti.

Odporúčame nechať si zmluvu vypracovať advokátom alebo notárom, aby ste sa vyhli prípadnej neplatnosti. Nehnuteľnosť môžete darovať aj vtedy, keď je na nej ťarcha v podobe záložného práva z hypotekárneho úveru. V tom prípade je vhodné v zmluve uviesť, že na nehnuteľnosti je táto ťarcha a že obdarovaný ju prijíma aj s ťarchou. Ak chcete previesť na obdarovaného aj povinnosť splácať hypotéku, je to možné, podmienky si však musíte dohodnúť s bankou, ktorá Vám poskytla úver.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy