Právo a spotrebiteľ Občianske právo

Obvinenie z lúpeže a súd

Pýtali ste sa:

Môj priateľ bol obvinený z lúpeže, ktorú nespáchal, po 11 rokoch. Poškodený zomrel, svedok, ktorý by ho videl nie je, prokurátor to posúva na súd. Ako sa brániť?

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

V prvom rade Vám odporúčame obrátiť sa na advokáta so špecializáciou v trestnom práve. Máte právo zvoliť si ho a ak si ho nezvolíte, bude Vám (resp. obvinenému) ustanovený. Vzhľadom na malé množstvo poskytnutých informácií nie je možné relevantne sa vyjadriť k tomuto prípadu. Keďže ide o dlhý časový odstup, do úvahy prichádza premlčanie trestného stíhania. Tým, že Váš priateľ je obvinený z trestného činu lúpeže, pri ktorom je podľa Trestného zákona premlčacia doba 10 rokov a obvinenie bolo vznesené až po 11 rokoch, prišlo by tak k zániku trestnosti trestného činu lúpeže a trestné stíhanie by muselo byť zastavené. Nemalo by tak byť vznesené obvinenie ani by nemala byť podaná obžaloba na súd. Ak je Váš priateľ stíhaný pre závažnejšiu formu lúpeže, premlčacia doba môže byť až 20 rokov. Odporúčame Vám ale poradiť sa v tejto veci s advokátom.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy