Práca, dávky, dôchodok Dávky

Dôchodca a starostlivosť o cudziu osobu

Pýtali ste sa:

Som ŤZP a mám veľmi obmedzený pohyb. Som na starobnom dôchodku, ale v 2011 mi bolo priznané 50% postihnutie, po implantáte do driekovej chrbtice. Už 5 rokov sa o mňa vzorne stará môj syn a som odbremenená od fyzickej námahy. Chcela by som radu: môže sa o mňa starať cudzia osoba s prechodným pobytom u mňa, ktorá je na dôchodku? Ak áno aké finančné prostriedky mu budú priznané. Ďakujem.

Prajem pekný deň

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

Predmetom spomínaného zákona je aj okruh fyzických osôb, ktoré môžu zabezpečovať opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažného príspevku na opatrovanie.

Okrem osôb vymenovaných v § 40 ods. 3 zákona je možné príspevok na opatrovanie poskytnúť aj inej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a býva s ňou. To znamená, že má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu osoby, ktorá ju opatruje a s ktorou býva.

V prípade, ak opatrujúca osoba poberá dávky dôchodkového poistenia (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %) alebo dávky výsluhového zabezpečenia (výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok), peňažný príspevok na opatrovanie je 254,22 eur mesačne pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 223,71 mesačne pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.

Ak opatrovaná fyzická osoba s ŤZP poberá zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, uvedené základné sumy sa v zmysle zákona znížia o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy