Právo a spotrebiteľ Rodinné právo

Ako dediť byt, v ktorom chce jedno z detí bývať

Pýtali ste sa:

Dobrý deň. Sme dvaja súrodenci a čaká nás dedičské konanie po smrti mamy. Zdedíme po nej 2izb.byt. Jeden z nás ho chce predať a druhý si ho chce nechať na vlastné užívanie a bývať v ňom ďalej, lebo býval s mamou aj doteraz. Ako docieliť spravodlivosť medzi nami, aby boli obidve strany spokojné a vysporiadané. Na vyplatenie jeden druhého nemáme. Tak máme spraviť pred dedičským konaním nejakú dohodu alebo ako potom postupovať? Ďakujem

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Súd po smrti matky začne dedičské konanie. Ak Vaša matka zanechala závet, súd sa pri vyporiadaní dedičstva bude riadiť ním. Ak závet nie je a okrem Vás dvoch ako synov už nie je žiaden ďalší dedič, budete po matke dediť jej byt rovnakým dielom, teda v rozsahu jednej polovice, ktorá pripadne na každého z Vás. Tým pádom by sa byt dostal do vášho podielového spoluvlastníctva a byt budete vlastniť obaja – každý jednu polovicu. Riešením Vašej situácie by mohlo byť, že jeden brat zostane v byte bývať a bude druhému bratovi platiť nájomné za užívanie jeho polovice bytu. Ak sa nebudete vedieť dohodnúť, jeden z Vás môže podať na súd návrh, aby súd by Vaše spoluvlastníctvo zrušil a vykonal vyporiadanie. Súd potom rozhodne, či byt prikáže jednému z Vás, ktorý bude musieť toho druhého vyplatiť alebo nariadi predanie nehnuteľnosti a výťažok sa rozdelí medzi oboch bratov.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy