Peniaze Poistenie

Ako ma chráni staršia poistka na dom?

Pýtali ste sa:

Máme asi 15-ročnú poistku na rodinný dom, ktorú pravidelne každý rok pravidelne platíme. Keď som nedávno videla zábery z tornáda na Morave a na východnom Slovensku, napadlo mi, či sme vôbec pred takýmito udalosťami chránení. Veď pred 15 rokmi takéto ničivé udalosti neboli. Je treba so staršou poistkou na dom niečo robiť, alebo môžem byť pokojná, že nás poistka stále chráni?

Marián Búlik odpovedá Marián Búlik

Aby poistenie nehnuteľnosti reálne chránilo vaše bývanie, musí pokrývať kľúčové riziká a byť nastavené na dostatočnú poistnú sumu. Pri poistení nehnuteľnosti je dôležité nechať si skontrolovať, či zmluva kryje atmosférické zrážky, búrlivý vietor a víchricu, krupobitie, povodeň a záplavu, úder blesku, požiar, zemetrasenie a zosuv pôdy. To je úplný základ. Zo skúsenosti viem, že nie všetky staršie zmluvy napríklad obsahujú povodeň aj záplavu, čo sú technicky dva rôzne prírodné živly a pri poistnej udalosti ich poisťovne rozlišujú. Takisto sa poisťovne líšia v tom, aký silný vietor považujú za búrlivý, a teda ide už o výnimočnú situáciu a uznanú príčinu škôd na domoch.

Veľkým problémom všetkých starých zmlúv je nedostatočná poistná suma. Poistná suma musí zodpovedať reálnej novej cene nehnuteľnosti, aby ste svoje bývanie v prípade totálnej škody mohli kompletne obnoviť. Ceny domov aj stavebných materiálov boli pred 15 rokmi výrazne nižšie ako dnes. Ak máte nastavenú pôvodnú poistnú sumu, možno s istotou povedať, že váš dom je dnes podpoistený. To znamená, že poisťovňa vám pri poistnej udalosti vypláca plnenie odvodené od nedostatočnej sumy a vy dostanete financie, ktoré vám nebudú stačiť na opravu škody či postavenie domu nanovo.

Poistenie nehnuteľnosti je vhodné nechať každý rok skontrolovať. Finančný sprostredkovateľ vám nielen pozrie poistnú sumu, ale zároveň aj pozrie príležitosti, ako za rovnaké peniaze získať lepšiu ochranu. Poistenia sa tiež vyvíjajú a novšie zmluvy prinášajú typicky lepšie podmienky ochrany bývania ako staršie za rovnaké alebo len minimálne zvýšené poistné. Zároveň rozhodne radím zvoliť si indexáciu poistnej sumy, čiže pravidelnú úpravu poistnej sumy podľa vývoja inflácie. Aj keby sme jeden rok zabudli na kontrolu zmluvy, poistná suma sa bude automaticky upravovať a vy ste stále dostatočne chránení.

Do pozornosti chcem ešte dať poistenie domácnosti. Bývanie by sa malo poisťovať ako celok vrátane vybavenia domácnosti. V prípade najčastejších poistných udalostí pôsobením vody sa okrem stavby znehodnotí vždy aj časť vybavenia, čo sú škody v tisícoch eur. Dôležité je aj pripoistenie nákladov na odstraňovanie škôd, keďže pri povodni či záplave je odstraňovanie nánosov bahna a vysúšanie priestorov veľmi nákladné. Ak to zhrniem, je potrebné dať si skontrolovať zmluvu, aby vás skutočne chránila a aby ste neplatili poistné takpovediac zbytočne.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy