Právo a spotrebiteľ Občianske právo

Trest za účasť na bojoch na Ukrajine

Pýtali ste sa:

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či by ma čakal nejaký trest za to, že by som bojoval za Ukrajinu ako dobrovoľník.

Ďakujem za odpoveď

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Podľa aktuálne platnej slovenskej legislatívy nie je možné, aby občania Slovenskej republiky bez povolenia vykonávali službu v cudzom vojsku. V prípade takéhoto konania, by išlo o trestný čin služby v cudzom vojsku podľa ustanovenia § 392 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona. Páchateľovi tohto trestného činu hrozí trest odňatia slobody s hornou hranicou 8 rokov, v prípade spáchania tohto trestného činu počas vojnového stavu alebo vojny je horná hranica trestu odňatia slobody až 10 rokov.

O povolenie na výkon služby v cudzom vojsku je možné požiadať prezidenta Slovenskej republiky prostredníctvom žiadosti o povolenie vykonať vojenskú službu v ozbrojených silách iného štátu.

Pripomíname, že výkon dobrovoľníctva, nie ako súčasť ozbrojených síl, je na Ukrajine možné, bez právnych následkov.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy