Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

Ročník 1962, 4 deti. Kedy do predčasného dôchodku?

Pýtali ste sa:

Narodila som sa 14. 4. 1962 a vychovala som 4 deti. Kedy môžem požiadať o predčasný dôchodok?

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1962, ktorá vychovala štyri deti, je podľa právnych predpisov platných od 1. januára 2021 – 61 rokov a 10 mesiacov. Tento vek dovŕšite 14. 2. 2024. O predčasný starobný dôchodok môžete požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, t. j. už aj teraz. Ku dňu spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok nemôžete byť povinne dôchodkovo poistená. Suma predčasného starobného dôchodku sa znižuje o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu