Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

Nízky plat a predčasný dôchodok

Pýtali ste sa:

Dobrý deň! Chcem sa spýtať, keďže som dostala výpoveď (zruš. prac.) mám 59 rokov a v januári môžem na predčasný dôchodok, ale keď som málo zarábala ako predavačka u súkromníka, je to aj tak možné? Alebo musím si ešte hľadať prácu? Odrobených mám 39 rokov.

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

O predčasný starobný dôchodok môžete požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Pre nárok na predčasný starobný dôchodok je potrebné, aby poistenec splnil tieto podmienky: získal najmenej 15 rokov poistenia, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Ak je poistenec aj sporiteľom v II. pilieri, súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Ku dňu spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok nemôže byť poistenec povinne dôchodkovo poistený. Suma predčasného starobného dôchodku sa znižuje o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu