Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

OPatrovanie druha a dôchodok

Pýtali ste sa:

Počíta sa mi obdobie do dôchodku, keď som opatrovala druha?

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Obdobie dôchodkového poistenia je obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ak za tieto obdobia bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie. Dôchodkovo poistená osoba je aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek. Od 1. januára 2018 Sociálna poisťovňa automaticky eviduje takúto osobu na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu na základe podkladov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu