Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

Opatrovanie a dôchodok

Pýtali ste sa:

Zdravím, ja sa starala o 2 bratov invalidov od roku 2004 doteraz. Keďže jeden už zomrel dnes je 4 roky tomu a teraz sa starám o jedného, ale peniaze som brala iba na jedného, ktorý zomrel. Keď zomrel, požiadala som opatrovateľský na ďalšieho brata, takže od roku 2004 bude tomu už 18 rokov. Či sa mi to započíta do dôchodku. Evidovaná na úrade práce nie som, iba občas idem na dohodu ako pracovníčka strážnej služby, inak beriem iba za brata opatrovateľský príspevok. Ďakujem

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Obdobie poskytovania príspevku za opatrovanie sa do obdobia dôchodkového poistenia započítava, ak fyzická osoba mala poskytovaný príspevok za opatrovanie a mala počas poskytovania príspevku trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, nebola dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, ako osoba starajúca sa o dieťa, ako fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek.

Obdobie poskytovania príspevku za opatrovanie sa do obdobia dôchodkového poistenia započítava najskôr od 1. augusta 2006 najdlhšie však do dňa, od ktorého príspevok za opatrovanie nepatril, do dňa skončenia trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, do dňa vzniku povinného dôchodkového poistenia, do dňa priznania predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, do dňa dovŕšenia dôchodkového veku, do dňa smrti fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval príspevok za opatrovanie a do dňa smrti opatrovanej fyzickej osoby.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu