Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

Príspevok na opatrovanie - je jeho príjemca poistenec štátu?

Pýtali ste sa:

Chcela by som vedieť, bol mi priznaný peňažný príspevok na opatrovanie ZTP a či mesiace či roky pokiaľ budem opatrovať mi toto obdobie bude započítané do dôchodku? A po priznaní príspevku budem automaticky poistencom štátu a štát bude platiť moje odvody? Ďakujem.

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Obdobie dôchodkového poistenia je obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ak za tieto obdobia bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie. Dôchodkovo poistená osoba je aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek. Od 1. januára 2018 Sociálna poisťovňa automaticky eviduje takúto osobu na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu na základe podkladov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu