Zdravie Srdce

Vysoký tlak a tabletky

Pýtali ste sa:

Poznám veľa ľudí s vysokým tlakom, ktorí po čase prestanú užívať lieky. Vraj sa cítia dobre, tlak im klesol, tak načo brať tabletky, ktoré stoja kopec peňazí…

MUDr. Anna Vachulová, PhD. odpovedá MUDr. Anna Vachulová, PhD.

Neliečená artériová hypertenzia je najčastejšou príčinou predčasných úmrtí, a to nielen zo srdcovocievnych príčin. Neliečený, alebo nedostatočne liečený vysoký krvný tlak vedie ku vzniku mnohých srdcovo-cievnych ochorení (infarkt myokardu, arytmie, zlyhanie srdca), mozgovo-cievnych ochorení (cievna mozgová príhoda, mŕtvica, demencia), poškodzuje obličky a môže poškodiť aj oči. Vysoký tlak je liečiteľný, ale nie vyliečiteľný.

Pacient by mal pochopiť, že má chronické ochorenie, ktorého na 99 percent bude sprevádzať do konca života. Nestačí, že využíva jedno balenie liekov, liečba je vo väčšine prípadov doživotná. Je mylná predstava, že lieky stačí užívať 1–2 roky a potom liečbu ukončiť, lebo hodnoty tlaku sa zlepšili. Nedisciplinovanosť pacientov pri užívaní liekov je častým problémom a jedným z hlavných dôvodov, prečo sa nedarí dosiahnuť cieľové hodnoty krvného tlaku. Preto sa snažíme liečebný režim čo najviac zjednodušiť, aby pacienta nezaťažoval. V súlade s medzinárodnými odporúčaniami pre liečbu hypertenzie optimálne dostane dve alebo tri liečivá v jednej tabletke. Spojenie viacerých liečiv v jednej tablete sa nazýva fixná kombinácia. Pacientovi zjednoduší život, keď má namiesto viacerých liekov užívať iba jednu tabletku.

Na Slovensku máme k dispozícii veľké množstvo fixných kombinácií, ktoré sa pri liečbe hypertenzie môžu použiť. Pacienti na Slovensku majú dostupnú kvalitnú, bezpečnú a účinnú liečbu. Od 1.1.2022 dokonca pre rozšírené skupiny pacientov bez doplatkov, pretože vstúpil do platnosti nový zákon o doplatkoch za lieky. Mnohí pacienti tak od začiatku roka nemusia v lekárni doplácať za niektoré originálne lieky. Úprava limitu spoluúčasti pacienta na liečbe umožňuje vyššiu dostupnosť originálnych liekov zo skupiny antihypertenzív. Okrem poctivého užívania tabletiek by si hypertonici mali pravidelne merať tlak krvi a srdcovú frekvenciu v domácom prostredí a hodnoty zaznamenávať. Lepšia dostupnosť originálnej liečby môže prispieť k lepšej kontrole pacientov s hypertenziou na Slovensku a menej úmrtiam z kardiovasku­lárnych príčin.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy