Práca, dávky, dôchodok Dávky

Opatrovateľský príspevok a odborné lekárske nálezy

Pýtali ste sa:

Dobrý deň, požiadal som o opatrovateľský príspevok na brata kvôli zdravotnému stavu, má diabetickú retiopatiu, na pravej nohe má protézu, ktorú však nemôže nosiť, robí mu to rany. Je už štyri roky ošetrovaný na chirurgii, zrak sa mu zhoršil, pichám mu 5 krát denne inzulín, sám sa nedokáže ani vyčúrať. Dali sme žiadosť, ale asi to bolo nedostatočne napísané, komplexný posudok mu určil odkázanosť, ale tam neboli všetky záznamy a vyjadrenia diabetologičky a rehabilitačnej. Ja ich určite vybavím, ale nestihnem to do 15 dní. Ako mam postupovať, keď to vybavím povedzme až o mesiac? Ďakujem

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

V zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je fyzická osoba s ŤZP odkázaná na opatrovanie, ak jej bol určený stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby V (8–12 hodín denne) alebo VI (viac ako 12 hodín denne).

Odkázanosť posudzuje posudkový lekár úradu v rámci lekárskej posudkovej činnosti, ktorej závery závisia od kvality predložených lekárskych nálezov dokumentujúcich zdravotný stav posudzovanej fyzickej osoby. Pokiaľ účastník konania nesúhlasí s výsledkom konania, môže proti rozhodnutiu úradu podať odvolanie v ustanovenej 15-dňovej lehote.

Za účelom preskúmania rozhodnutia a postupu úradu v odvolacom konaní sú dodržanie lehoty na odvolanie a podanie odvolania na úrad, ktorý rozhodnutie vydal, nevyhnutné. Nové odborné lekárske nálezy lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore možno predložiť kedykoľvek v rámci odvolacieho konania, nie je nutné ich predložiť spolu s odvolaním v 15-dňovej lehote.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy