Práca, dávky, dôchodok Dávky

Kedy sa začína vyplácať opatrovateľský príspevok

Pýtali ste sa:

Dobrý deň. Podala som o opatrovateľský príspevok. Vraj čakacia doba sú 3 mesiace. Vyplatia mi potom peniaze od podania, alebo len od doby schválenia príspevku. Ďakujem

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

Konanie o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie sa začína na základe žiadosti fyzickej osoby vykonávajúcej opatrovanie.

V zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, je lehota na jeho vypracovanie 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vypracovania komplexného posudku. Ak je podkladom na rozhodnutie lekársky posudok, lehota na jeho vypracovanie je 30 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 15 dní od vypracovania lekárskeho posudku.

Podľa nariadenia vlády SR č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 30.04.2020, uvedené lehoty neplynú. Úrady práce sa napriek tomu snažia vydávať rozhodnutia v pôvodných lehotách. Pokiaľ bude mať príslušný úrad preukázané splnenie všetkých podmienok ustanovených zákonom v kontexte s peňažným príspevkom na opatrovanie, príspevok prizná od 1. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa konanie začalo.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy