Práca, dávky, dôchodok Práca

Odchod do dôchodku a odchodné

Pýtali ste sa:

Som pracujúci dôchodca a chcem ukončiť pracovný pomer a odísť na dôchodok. Aká je výpovedná lehota? Mám právo na odchodné? Ďakujem

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Nárok na odchodné Vám v zmysle ustanovenia § 76a Zákonníka práce vznikne iba pri prvom skončení pracovného pomeru po tom, ako vám vznikne nárok na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok (avšak iba ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %). Nárok na vyplatenie odchodného Vám vzniká iba u jedného zamestnávateľa.

Odchodné sa vypláca najmenej v sume priemerného mesačného zárobku. Je potrebné, aby ste požiadali o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení prostredníctvom žiadosti. Suma odchodného môže byť stanovená aj vyššie, avšak to záleží na úprave obsiahnutej v kolektívnej zmluve alebo vo Vašej pracovnej zmluve. Pripomíname, že zo Zákonníka práce nevyplýva žiadne obmedzenie súbehu odchodného a odstupného, a preto Vám v prípade splnenia podmienok môže vzniknúť nárok na odchodné aj odstupné zároveň.

Dĺžka výpovednej doby je stanovená v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru. V prípade, ak ste odpracovali u zamestnávateľa menej ako 1 rok, výpovedná doba je jeden mesiac. Ak ste odpracovali najmenej 1 rok, t. j. jeden a viac rokov, výpovedná doba bude najmenej dva mesiace (dĺžka výpovednej doby závisí od obsahu pracovnej, resp. kolektívnej zmluvy). Na záver treba pripomenúť, že výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy