Práca, dávky, dôchodok Práca

Pomer na dobu určitú a materská dovolenka

Pýtali ste sa:

Dobrý deň prajem,

mala som pracovný pomer, na dobu určitú od 13.3.2020 so mnou uzavrela spoločnosť pracovnú zmluvu s dňom nástupu 16.3.2020. S do­hodnutou dĺžkou trvania na dobu určitú.

Medzitým som otehotnela s tým, že som spoločnosti oznámila predpokladaný termín pôrodu 15.4.2021 s dátumom stanoveným nástup materskej dovolenky 7.3.2021. Spo­ločnosť so mnou ukončila pracovný pomer: Vzhľadom na to, že doba, na ktorú bol pracovný pomer založený Pracovnou zmluvou dohodnutý, dňom 28.02 2021 uplynie a spoločnosť Vás nehodlá ďalej zamestnávať… Spoločnosť mi to poslala domov poštou s tým, že nikde nie je môj podpis a ani odpoveď o výpovedi, mám v takom prípade nárok na odstupné?

Ďakujem

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Nárok na odstupné vzniká zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo z dôvodov stanovených Zákonníkom práce. Vo Vašom prípade bol pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú, a teda uplynutím doby stanovenej v pracovnej zmluve pracovný pomer skončí, bez ohľadu na nástup na materskú dovolenku. Oznámenie, ktoré Vám bolo zo strany zamestnávateľa poštou doručené teda nemalo povahu výpovede, ale len oznámenia, a teda sa nevyžadoval ani Váš podpis, ani žiadna odpoveď z Vašej strany. Uvedeným listom si zamestnávateľ splnil svoju povinnosť nad rámec zákona, a teda postupoval správne. Nárok na odstupné Vám teda podľa ustanovení Zákonníka práce v tomto prípade nevznikne.

Situácia by sa zmenila, ak by dátum, ktorý uvádza zamestnávateľ v oznámení nebol totožný s dátumom uplynutia doby určitej podľa pracovnej zmluvy. Inak by sa postupovalo aj v prípade, keby bola pracovná zmluva na dobu určitú uzatvorená ústne, vzhľadom na to, že pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak nebol dohodnutý písomne podľa ustanovenia §48 ods. 1 Zákonníka práce. Uvedené skutočnosti však z Vášho podnetu nevieme vyčítať.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu