Práca, dávky, dôchodok Dávky

Invalidný dôchodok a preukaz ŤZP

Pýtali ste sa:

Dobrý deň. Sociálna poisťovňa mi vyrúbila invalidný dôchodok 128 euro, 45 %. Som 58-ročná, rozvedená, bývam v jednej domácnosti s dcérou 38 r. Na aké úľavy mam nárok, mam nárok napr. na ŤZP preukaz pri takej malej miere?

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

Sociálnou poisťovňou určený pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa na účely preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nezohľadňuje.

Posudzuje sa miera funkčnej poruchy podľa prílohy č. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Ťažkým zdravotným postihnutím je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 % v zmysle tejto prílohy. Posúdenie vykonáva miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Fyzickej osobe s ŤZP vyhotoví úrad preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP.

Preukaz slúži na uplatnenie zliav a výhod (napríklad v doprave, kultúre, v oblasti miestnych daní), pričom tieto výhody nie sú stanovené zákonom č. 447/2008 Z. z. Záleží od konkrétnej organizácie a prevádzkovateľa, či a aké výhody držiteľovi preukazu ponúknu.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy