Právo a spotrebiteľ Občianske právo

Sused ma obvinil z krádeže. Ako sa brániť? Koľko ma bude stáť advokát?

Pýtali ste sa:

Sused ma obvinil z krádeže, zmizol mu spred dverí na spoločnej chodbe bicykel. Ako sa mám brániť? Potrebujem právnika? Ako ho mám hľadať a koľko ma jeho služba môže stáť?

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

V trestnom konaní platí zásada, že vinu preukazuje prokuratúra a obvinený môže počas celého konania mlčať a byť pasívny. To, či je v konkrétnom prípade lepšie mlčať alebo spolupracovať, Vám vie najlepšie poradiť trestný advokát, ktorý na základe dostupných údajov vie zvoliť správnu procesnú taktiku. Povinnosť byť zastúpený advokátom je stanovená iba v prípadoch, ktoré určuje zákon, napr. ak je obvinený vo väzbe alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave alebo je obmedzený v spôsobilosti na právne úkony alebo ak ide o mladistvého.

Advokáta je možné nájsť na webstránke Slovenskej advokátskej komory, kde môžete vyhľadávať podľa mesta aj podľa zamerania (v tomto prípade trestné právo). Odmena advokáta môže byť buď zmluvná alebo tarifná. Konkrétna zmluvná odmena sa nedá presne vyjadriť, pretože závisí od lokality, v ktorej advokát pôsobí, od veľkosti a skúseností advokátskej kancelárie.

Ak sa však nedohodne zmluvná odmena, platí odmena tarifná, ktorej hodnota za 1 úkon právnej služby závisí od toho, aká je horná hranica trestu odňatia slobody za daný trestný čin, za ktorý ste obvinený:

  • Ak horná hranica neprevyšuje 5 rokov, tarifná odmena je pre rok 2020 vo výške 88,50 €.
  • Ak horná hranica prevyšuje 5 rokov a neprevyšuje 10 rokov, tarifná odmena je pre rok 2020 vo výške 132,75 €.
  • Ak horná hranica prevyšuje 10 rokov, tarifná odmena je pre rok 2020 vo výške 177 €.

Advokát má však okrem odmeny nárok aj na:

  • náhradu tzv. hotových výdavkov – ako napr. súdne poplatky, cestovné výdavky, výdavky za znalecký posudok a pod.
  • náhradu za stratu času – pokiaľ ide o úkon, ktorý sa vykonáva v inom meste ako v tom, ktoré je sídlo advokáta, tak má advokát nárok na náhradu za stratu času vo výške 17,70 € za každú aj začatú polhodinu (údaj platný pre rok 2020).

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu