Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

Invalidný dôchodok a prechod na starobný

Pýtali ste sa:

Dobrý deň. Mám 62 rokov a 1 mesiac. Som invalidná dôchodkyňa od r. 1984 od vtedy som nepracovala ani iný prijem nemala. Výšku dôchodku mám 315 eur, vychovala som 2 deti. Ako mám postupovať, keď mám 10.5 roka do 1984 odpracované a 2 materské dovolenky? Chcem v januári požiadať o starobný dôchodok, ako ma budú posudzovať? S pozdravom EVA.

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Údaje v otázke nie sú úplné, preto odpovedáme len všeobecne. Dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1958 (vychádzame z Vašej informácie, že v súčasnosti máte 62 rokov a jeden mesiac), ktorá vychovala dve deti, je podľa právnych predpisov platných od 1. januára 2021 – 61 rokov a osem mesiacov. Podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2020 je dôchodkový vek tejto ženy 62 rokov a jeden mesiac. Nakoľko dôchodkový vek ste podľa súčasných právnych predpisov dovŕšili do 31. decembra 2020, dôchodkový vek sa nemení a zostáva zachovaný.

O starobný dôchodok môžete požiadať už v tomto roku alebo aj v nasledujúcom roku so spätnou platnosťou, najskôr však odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku.

Dôchodkový vek 61 rokov a osem mesiacov podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2021 je fiktívny dôchodkový vek a slúži na účely kompenzácie. Kompenzácia môže mať formu

  • a) jednorazového doplatku k starobnému dôchodku – ak požiadate o priznanie starobného dôchodku najneskôr od 1. januára 2021, to znamená, že ako dátum priznania dôchodku musí byť v žiadosti uvedený dátum od dovŕšenia dôchodkového veku alebo od neskoršieho dátumu, avšak najneskôr od 1. januára 2021, alebo
  • b) percentuálneho zvýšenia starobného dôchodku – ak požiadate o dôchodok najskôr od 2. januára 2021.

Ak poberateľ invalidného dôchodku dovŕšením dôchodkového veku požiada o starobný dôchodok, Sociálna poisťovňa vypočíta sumu starobného dôchodku, porovná ju so sumou vyplácaného invalidného dôchodku a dôchodcovi vypláca ten dôchodok, ktorého suma je vyššia. Pri rovnakej sume týchto dôchodkov sa vypláca ten dôchodok, ktorý si dôchodca sám zvolí. Na dôchodok, ktorý sa nevypláca, nárok zaniká.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu