Právo a spotrebiteľ Obchodné právo

Predaj pozemku v spoluvlastníctve

Pýtali ste sa:

Ako je to pri predaji pozemku, musí súhlasiť menšinový spoluvlastník s cenou ktorý určí spoluvlastník čo má väčší diel? Alebo sa musia na spoločnej cene dohodnúť?

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Podielové spoluvlastníctvo upravuje §137 a nasl. Občianskeho Zákonníka. Predaj pozemku, ako právny úkon, definujeme podľa Občianskeho zákonníka ako dôležitú zmenu spoločnej veci, pri ktorom sú spoluvlastníci oprávnení a povinní konať a rozhodovať o spoločnej veci spoločne a nerozdielne. Z uvedeného teda vyplýva, že ak menšinový spoluvlastník nesúhlasí s predajom pozemku, môže sa obrátiť na súd, aby o nezhode medzi spoluvlastníkmi rozhodol. Vašou možnosťou je dohodnúť sa na zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní, a v prípade, ak k dohode nedôjde, podať návrh na vyporiadanie spoluvlastníctva na súd.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu