Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

Počíta sa obdobie PN do dôchodku?

Pýtali ste sa:

V zamestnaní som mala pracovný úraz a som už 5 mesiac PN. Ako sa obdobie PN bude počítať do dôchodku? Prípadne prosím o bližšie vysvetlenie k danej skutočnosti.

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Obdobie dôchodkového poistenia je obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ak za tieto obdobia bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie. Zamestnancovi sa prerušuje povinné dôchodkové poistenie okrem iného aj odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia.

Vznik prerušenia povinného dôchodkového poistenia sa posudzuje rovnako ako zánik povinného dôchodkového poistenia, t. j. zamestnancovi sa po uplynutí 52. týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti prerušuje dôchodkové poistenie. Teda ak ste zamestnaná a budete dočasne pracovne neschopná viac ako 52 týždňov toto obdobie sa už nebude započítavať ako obdobie dôchodkového poistenia pre dôchodkové účely.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu