Práca, dávky, dôchodok Dávky

Počíta sa opatrovateľský príspevok do dôchodku?

Pýtali ste sa:

Či sa počíta opatrovateľský príspevok do dôchodku a či má jeho poberateľ nárok na podporu.

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, môže byť povinne dôchodkovo poistená ako poistenec štátu (dôchodkové poistenie za ňu platí štát) za predpokladu, že nie je povinne dôchodkovo poistená napr. ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo nedovŕšila dôchodkový vek. Za poistencov štátu (nielen z dôvodu poberania opatrovateľského príspevku, ale aj z iných dôvodov), štát platí poistné len na dôchodkové poistenie, neplatí za nich poistné na nemocenské poistenie a ani poistenie v nezamestnanosti.

Obdobie poberania peňažného príspevku na opatrovanie sa teda nezaráta do potrebného obdobia poistenia v nezamestnanosti (pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti je potrebné splniť obdobie poistenia v nezamestnanosti v trvaní dvoch rokov, t. j. 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaevidovaním sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny).

Na účely dôchodku sa poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie zaráta.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy