Práca, dávky, dôchodok Dávky

Je opatrovateľský príspevok príjem?

Pýtali ste sa:

Poberám opatrovateľský príspevok na svoju 90 ročnú matku. Som dôchodca. Zaujímalo by ma či opatrovateľský príspevok je môj príjem.

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, môže byť povinne dôchodkovo poistená ako poistenec štátu (dôchodkové poistenie za ňu platí štát) za predpokladu, že nie je povinne dôchodkovo poistená napr. ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo nedovŕšila dôchodkový vek. To znamená, že ak je poistenec poberateľom invalidného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo dovŕšil dôchodkový vek pre starobný dôchodok, nestáva sa poistencom štátu a štát za takého poistenca neplatí dôchodkové poistenie.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy