Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

Prepočet čiastočného invalidného dôchodku na starobný

Pýtali ste sa:

Prepočet čiastočného invalidného dôchodku na starobný. Keď opatrujem ZŤP ako čiastočný invalidný dôchodca, počítajú sa mi tie roky do dôchodku?

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Obdobie poskytovania peňažného príspevku za opatrovanie sa do obdobia dôchodkového poistenia započítava najskôr od 1.8.2006, ak fyzická osoba mala poskytovaný peňažný príspevok za opatrovanie z úradu práce a mala počas poskytovania peňažného príspevku trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, nebola dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, ako osoba starajúca sa o dieťa, ako fyzická osoba vykonávajúca asistenciu a nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek. Obdobie poberania invalidného dôchodku od 1.1.2004 je obdobím dôchodkového poistenia. Za poistencov štátu platí štát poistné na dôchodkové poistenie len raz.

Ak vám vznikne nárok na starobný dôchodok, suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Suma starobného dôchodku sa nesmie určiť z nižšieho priemerného osobného mzdového bodu, než z ktorého bola určená suma invalidného dôchodku. Vyplácať sa bude ten dôchodok, ktorého suma je vyššia.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy